A jövő záloga az együttműködés - Foglalkoztatás Paktum Programja” c. projekt eredményei

fotó: Minap - Horváth Csongor

fotó: Minap - Horváth Csongor

Megtartotta projektzáró rendezvényét Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP-6.8.2-15-MI1-2016-0001). A projektet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal és a Miskolc Holding Zrt. közösen valósította meg konzorciumban. A 2016-2023 között több mint 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból megvalósult projekt eredményeiről a konzorcium vezetőjeként Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere, Veres Pál számolt be.
2017-ben 24 szervezet írta alá azt az együttműködési megállapodást, ami a Paktum tevékenységét elindította. A Paktumiroda folyamatosan segítette és koordinálta a közös munkát, partnerséget alakított ki a projektben résztvevők között.

A projekt legfőbb célja Miskolc munkaerőpiaci helyzetének javítása volt. A Paktum stratégiai céljainak elérését az induláskor elkészített Foglalkoztatási Stratégia projekttervei határozták meg, ennek alapján 9 projekttervet dolgozott ki:
1. Munkaerő- és képzési igények felmérése
2. Munkaerő-tartalék feltárása, toborzás, inaktív személyek feltárása
3. Munkerőpiaci tanácsadás
4. Szakmák bemutatása és népszerűsítése
5. Tájékoztatás a munkavállalók után igénybe vehető támogatásokról
6. Atipikus foglalkoztatási formák ismertetése
7. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának segítése
8. Employer branding ösztönzés
9. Befektetés-ösztönzés, betelepülő vállalkozások teljes körű támogatása
A Paktumiroda évente kétszer kérdőívvel mérte fel partnerek munkaerőigényét és üres pozícióit, melyre a Paktum látókörében lévő ügyfeleket ki is ajánlották. A Paktumiroda a program 2017-es indulása óta az 11 Toborzónapot szervezett meg. A rendezvényeket egyre nagyobb érdeklődés kísérte, a legutóbbi rendezvényen már 21 cég képviseltette magát álláskínálatával.
A Miskolc Holding Zrt. belvárosi ügyfélszolgálati irodájában a Paktum munkaerőpiaci tanácsadói, mentorai segítették a miskolci álláskeresőket, akik összesen 5117 alkalommal keresték fel az ügyfélszolgálatot, melyek eredményeként 2500 főnek sikerült a tanácsadók szakszerű munkájának köszönhetően elhelyezkednie.

A Paktum szolgáltatási palettája 2021 márciusától két olyan egyedi, ingyenes új szolgáltatással bővült, amelyek a városban máshol nem voltak elérhetők. Az egyik tevékenység az atipikus munkavégzéssel kapcsolatos tanácsadás volt, amelynek célja, hogy a hagyományos foglalkoztatási struktúrától eltérő munkavégzésre tegye nyitottabbá a foglalkoztatókat, továbbá támogassa a kisgyermekes szülőket a munka világába történő visszatérésben. 
Az atipikus tanácsadáson közel 200 fő vett részt, akik közül több, mint 100 fő kisgyermekes szülő elhelyezkedésének támogatása valósult meg.
A másik 2021-ben indult tevékenység a vállalkozásfejlesztési tanácsadás volt azoknak az ügyfeleknek, akik az elsődleges munkaerőpiac helyett az önfoglalkoztatás és a céglapítást választották. A paktumiroda munkatársai segítséget nyújtottak a kormányhivatal által kiírt Vállalkozóvá válást támogató pályázat elkészítéséhez. Több, mint 120 fő élt az ingyenes mentorálás lehetőségével, akik közül 78 fő elindította saját vállalkozását, melyből 16 pályázó nyerte el a Kormányhivatal által nyújtott anyagi támogatást.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarországon az elsők között alakította ki befektetés-ösztönzési programját, melynek célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás ösztönzése és a városban lakók életminőségének javítása érdekében ösztönzze a vállalkozások Miskolc közigazgatási területén való letelepedését, mely tevékenységet a Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési Igazgatósága végzi. Ezt a munkát a projekt keretében egy befektetésösztönzési szakértő is támogatta, valamint elkészült az Invest in Miskolc című befektetésösztönzési kiadvány a betelepülni kívánó cégek számára. A tevékenység eredményeként a Paktum működése során Miskolcra települt a, a kínai Chervon Auto Precíziós technológia Kft., a magyar tulajdonú XANGA cégcsoporthoz tartozó MIA Rising Kft., továbbá szakmai támogatást nyújtott a Bosch cégcsoport beruházásainak megvalósításához is. Az elmúlt időszak beruházói bejelntései között szerepelt ezek mellett az LG Manga beruházás is.
A projekt során arra törekedtünk, hogy mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat segítsük. Ennek megvalósítására különböző tematikus rendezvényeket szerveztünk a foglalkoztatás, munkaerőmegtartás és toborzás témakörében.
Ezek közé tartoztak a HR Workshopok, a vállalkozói klub rendezvénysorozat, atipikus foglalkoztatási workshop, employer branding témájú rendezvények.
Polgármesteri Webinárium sorozat a város cégei számára adott lehetőséget arra, hogy első kézből kapjanak információt a városban tervezett intézkedésekről, fejlesztésekről és egyéb eseményekről.
Rendszeres Paktumszervezeti üléseket tartottunk a cégeket és munkavállalókat érintő munkaerőpiaci témákban, amelyek különösen hasznosnak bizonyultak a COVID időszakában, amely jelentős kihívás elé állította a munkáltatókat és a munkavállalókat is.
A program során rendezvényeket valósítottunk meg a Három királyfi, három királylány Alapítvány Balansz programjával közösen, amely segítséget nyújt a munkáltatók és a munkavállalók számára a munka-magánélet kihívásokban és a családbarátság területén.
Elindítottuk a képzési munkacsoportot, mely szoros együttműködést jelentett a város szakképzési és felnőttképzési partnerivel (Miskolci Szakképzési Centrum, Miskolci Egyetem, BOKIK), annak érdekében, hogy a meglévő és betelepülő vállalatok igényeinek megfelelő képzett munkaerő álljon rendelkezésre (ez az együttműködés a projekt leázásra után is tovább folytatódik).

A pályázat időszaka alatt jelentős szakmai kiadványok is készültek, melyek a munkáltatóknak és munkavállalóknak nyújtanak segítséget és útmutatást.
A Beillesztési segédlet c. tanulmány azzal a céllal készült, hogy útmutatást adjon a miskolci foglalkoztatók számára ahhoz, hogy hogyan módosítsák, segítsék az új munkavállaló beilleszkedését az adott szervezetbe (munkaerő-felvétel, a felvett dolgozók integrálása a szervezetbe).
A Vállalkozói kalauz c. kiadvány a vállalkozást indítók számára nyújt segítséget a cégalapítás átgondolásához, kezdeti lépéseinek megtételéhez.

Konzorciumi partnerként a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal a pályázat megvalósítása során a feladatellátási helyén tájékoztatta az ügyfeleket (álláskeresők, cégek) a projekt által biztosított lehetőségektől és a bevonás lehetőségeiről.
Célcsoportba tartozó munkavállalók az alábbi támogatásokban és szolgáltatásokban részesülhettek:
- foglalkozgatást elősegítő képzések támogatása, képzési költség támogatása, ehhez kapcsolódó utazás, étkeztetés támogatása, képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékok biztosítása, képzés ideje alatt igénybe vehető gyermekfelügyelet, lakhatási támogatás, vállalkozóvá válás.

Célcsoport ba tartozó munkaadók részére a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal az alábbi támogatásokat nyújtotta:
- bértámogatások nyújtása
- munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása
- legfeljebb 8 havi bérköltség-támogatás 4 hónapos tovább foglalkoztatási kötelezettséggel
- munkába járáshoz kapcsolódó utazás támogatása

A program keretében a bevont álláskeresők 88%-át 8+4 havi támogatással foglalkoztatták. A munkáltatók 2023 májusáig 884 munkáltató esetében vehettek fel támogatott formában a projekt keretein belül munkavállalót, kereskedelem, gépjármű ágazat és egyéb szolgáltatás ágazatokban.
A támogatásban részesült vállalkozások 78%-a mikrovállalkozás volt.

Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja 2017-2023 közötti tevékenysége során a konzorciumi partnerek, programban résztvevők együttműködése során több, mint 2500 fő hátrányos helyzetű álláskereső találta meg a helyét az elsődleges munkaerőpiacon és 308 új vállalkozás kezdhette el tevékenységét városunkban.

A Paktum keretében létrejött jógyakorlatok és a város vezetői, valamint a gazdasági szereplők között kialakult párbeszédnek, partnerségnek köszönhetően a jövőben is folytatódhat a munkaerőpiaci szereplők eredményes együttműködése.
Miskolc város polgármestereként és a konzorcium vezetőjeként ezúton is köszönöm az együttműködést mindazon kollégáknak, partnereknek, paktumszervezeti tagoknak, akiknek a munkája révén hasznos, eredményes és példaértékű lett a Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum programja.