Miskolci Egyetem - Kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoztak az ünnepi szenátusi ülésen

A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi hírnevét erősítő tudományos és oktatói tevékenység elismeréseként, valamint az egyetemi közösségért végzett munka megbecsüléseként kitüntetéseket adtak át a Miskolci Egyetem nyilvános szenátus ülésén augusztus 31-én. Az ünnepélyes ceremónián tiszteletbeli doktori címmel ismerték el Dr. Maria Nowicka-Skowron nemzetközileg kimagasló tevékenységét, amelyet a Miskolci Egyetem és a Czestochowai Műszaki Egyetem közötti szakmai kapcsolatok fejlesztéséért kifejtett. „Professor Honoris” oklevelet adományoztak Dr. Christian Landschützernek a Miskolci Egyetem és a Grazi Műszaki Egyetem közötti oktatási és kutatási kapcsolatok megerősítésében végzett aktív közreműködéséért. A Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetést adományozták Gabriela Paszkowska, a Wroclawi Műszaki Egyetem Bányászati és Földtani Kara dékánhelyettesének. A kutatás és fejlesztés, valamint a gyakorlatorientált képzés területén több éves sikeres együttműködésért a Miskolci Egyetem Kiemelt Támogatója Díjat a 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek ítélte oda a testület.

Az egyetemi szenátus az előző tanévben állami kitüntetést, tudományos, szakmai vagy közéleti díjat elnyert, illetve tudományos fokozatot elért oktatóinak a munkáját elismerő oklevéllel méltatta. Az ünnepi szenátus ülést záró beszédében a Miskolci Egyetem rektora, Dr. Horváth Zita kifejtette: „Jelentős infrastrukturális fejlesztések zajlanak a Miskolci Egyetemen. Épül az intézmény tudását szimbolizáló adatelemző központ és indulásra készen állnak azok a nagy fejlesztési projektek, amelyek egy 21. századi, modern campus kialakítását célozzák. Az elért eredmények azonban nem jöhettek volna létre, ha nincs meg a szellemi háttér, azok az elismerésre méltó, kiváló oktatók és kutatók, akik a jogelőd intézmény, a selmecbányai akadémia megalapítása óta hozzájárultak a sikerekhez. A hagyományok arra köteleznek, hogy tudásával az egyetem szolgálja a régió, a hazai és a nemzetközi tudományos életét, de mindenekelőtt a hallgatók érdekeit.”

A szakmai sikereket, tudományos és országos díjakat elnyert oktatók munkáját megköszönve a rektor erre utalt vissza, amikor beszédét Leopold von Ranke német történész szavaival zárta: "legfőbb cél, amelyet egy ember ezen a világon elérhet, az, hogy szakmai tudásával szolgálja a közösség érdekét.”