Bükkábrányban és 10 térségbeli településen fejlesztették a humán kapacitásokat három színtéren

2018. január 1-én indult el annak a projektnek a megvalósítása, amelyre Bükkábrány Község Önkormányzata, mint a konzorcium vezetője és további 9 település mintegy 423,21 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a humán kapacitások fejlesztésére. Az óvodai és iskolai színtéren többek között a gyermekek kompetencia fejlesztésére, tehetséggondozásra, programok és kirándulások szervezésére, továbbképzések megvalósítására, eszközbeszerzésre is lehetőség nyílt, míg a szociális színtéren a szakemberek képzésére, tanulmányutak szervezésére sor került.

A projekt három színtéren folyt: a szociális színtéren a települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek felmérése és képzése valósult meg, illetve több alkalommal szakmai tanulmányutakon vehettek részt. Az iskolai színtéren a gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztése, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülésüket elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, tehetséggondozás- pályaorientáció, informatikai foglalkozások, valamint nyelvtanítás valósult meg. Ezen felül lehetőség volt ösztöndíj támogatás biztosítására 4 éven keresztül, évente 60 tanuló számára. A pénzügyi témahetek és öko-tudatossággal kapcsolatos kirándulások szervezése, valamint több család bevonásával ökonap megtartása is a program részét képezte. Az óvodai színtéren az óvodapedagógusok számára továbbképzések megvalósítására nyílt lehetőség. Ezen kívül szülők bevonását célzó is egészségnapot és szülői fórumokat is szerveztek, valamint egyedi készség- és mozgásfejlesztési kiscsoportos foglalkozásokat is tartottak a programban résztvevő szakemberek. A projekt keretében minden színtér vonatkozásában nagyobb értékű eszközfejlesztésre is sor került, amelynek keretében informatikai, valamint készségfejlesztő- és sporteszközök kerültek beszerzésre a partnerek és a projektben résztvevő köznevelési intézmények számára. A konzorcium vezetője Bükkábrány Község Önkormányzata volt, míg a konzorciumi tagok Bogács Község Önkormányzata, Egerlövő Község Önkormányzata, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőkövesd Város Önkormányzata, Sály Község Önkormányzata, Szomolya Község Önkormányzata, Tard Község Önkormányzata, Tiszavalk Község Önkormányzata, valamint a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ. A „Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és  érségében” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00055 azonosítószámú pályázat által a Bükkábrány Község Önkormányzata által vezetett konzorcium 423,21 millió forint európai uniós támogatást nyert el a projekt megvalósításához, amely a költségek 100%-át fedezte. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

2023. június 4., vasárnap, Bulcsú

Csillagpont Rádió podcast

Időjárás