Megvalósult a Tiszáninneni Református Egyházkerület Encsi Idősek Otthona energiahatékonysági felújítása

A Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatási kérelmet nyújtott be 2019.10.07-én a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett KEHOP-5.2.13-19 „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak részére” című konstrukcióra.

2021.05.21.-én a Tiszáninnneni Református Egyházkerület KEHOP-5.2.13-19-2019-00055 számú támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 144 509 499 Ft összegű támogatásban részesítette Egyházkerületünket.

A támogatási összeg forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési kerete alapján.
A megvalósulás során a fent nevezett iktatószámú pályázat keretében 1 darab egyházi fenntartású közfeladatot ellátó intézmény került fejlesztésre a felsorolt megújuló energiaforrás hasznosításával 2021-2022 évben:

- Encsi Idősek Otthona – 3860 Encs, Ady Endre út 1. szám alatt található épület hőszigetelésére, nyílászáró cseréjére, fűtési rendszerének korszerűsítésére, valamint napelemes rendszer kiépítésére került sor.

A Projekt kezdő időpontja: 2021.07.15.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.07.15.
A Projektre megítélt támogatás összege: 144 509 499 Ft
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátás folyik, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent. Teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon, melynek célja az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése.

A korszerűsítés kihatott a külső határoló felületek korszerűsítésére, a nyílászárók és épületgépészeti rendszer korszerű cseréjére és napelemes rendszer telepítésére. A bevont épület megépítése óta energetikai korszerűsítés nem valósult meg, így ezek korszerűsítése időszerű volt. Jelen projekt kapcsán a homlokzatra hőszigetelő tábla került. A külső hőszigetelés miatt a homlokzaton lévő bejáratok fölötti előtetők szerkezete és héjalása átalakításra került. A villámhárító rendszer függőleges homlokzati villámvédelmi levezetői szintén áthelyezésre kerültek. Az épület padlásfödém szerkezetére hőszigetelést helyeztünk el, alá párazáró a tetejére vízzáró – páraáteresztő fólia került. Meglévő nyílászáró szerkezetek kibontása után új, műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. A nyílászárók kialakítása és elhelyezése megfelel a tűzvédelmi előírásban foglaltaknak. Gépészetileg a meglévő álló kazánok elbontásra kerültek, helyükre új kazánok kerültek telepítésre. A meglévő meleg víz előállítás is hagyományos gázkazánról biztosított. Ez a gázkazán is korszerűsítésre, cserére szorult. A melegvíz tárolókat cserélni kellett. Helyükre korszerű rozsdamentes kivitelű tárolók kerültek beépítésre. Az épület villamos energia felhasználása nagymértékű. Ennek csökkentése érdekében a tetőszerkezetre a napelemes rendszer telepítése megtörtént.