A foglalkoztatás és az életminőség javítása bölcsőde fejlesztésével Harsányban

126,8 millió forintos európai uniós támogatásból nyílt lehetősége Harsánynak arra, hogy a meglévő, Munkácsy u.4. szám alatt lévő óvodaépületet tornaszobával egészítsék ki, valamint a Kossuth út 75. szám alatt egy 12 fő elhelyezésére alkalmas bölcsődét építsenek. Ezen felül melegítőkonyhát alakítottak ki, beszerezték az ehhez szükséges eszközöket az óvoda feladatellátási helyeként működő intézménybe.
A születendő gyermekek száma kapcsán szükségessé vált a 3 év alatti gyermekek nevelését, gondozását ellátó intézmény megvalósítása, ezért a település főutcáján, központi helyen egy 12 gyermek elhelyezésére alkalmas bölcsődét alakítottak ki az önkormányzat tulajdonában álló épületben.
A bölcsődében melegítőkonyha is üzemel, amely kizárólag bölcsődei étkeztetést látja el. A bölcsőde épületére napelemet helyeztek el a költséghatékony üzemeltetés érdekében, az épület környezetét pedig úgy akadálymentesítették, hogy lépcsők és rámpák se legyenek szükségesek a megközelítéshez. Az óvoda épületében kialakított tornaszoba pedig lehetővé teszi, hogy megfelelő környezetben tarthassanak mozgásos foglalkozásokat az óvodás gyermekek számára.
A pedagógiai munka eszközállománynak fejlesztése, az épület takarékos üzemeltetésének megteremtése, energetikai korszerűsítés és a megújuló energiaforrások segítségével a fenntartási költségek csökkentése is a projekt céljai között szerepelt.
A projekt segítségével a település népességmegtartó képessége, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó munkahely megteremtése is megvalósult, valamint a gyermekek számára biztonságos és motiváló környezet került kialakítására.
Harsány Község Önkormányzata „A foglalkoztatás és az életminőség javítása bölcsőde fejlesztésével Harsányban” címmel, TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00005 azonosító számon támogatást nyert a TOP 1.4.1 pályázati felhíváson. Az önkormányzat 100 %-os támogatás mellett a megítélt 97.900.000 millió forint mellé 28.946.587 Ft többlettámogatás kapott 2021. január 18-án. Az önkormányzat így 126.846.587 Ft európai uniós támogatás segítségével valósította meg a projektet a Széchenyi 2020 program keretében.